REKLAMNÍ AGENTURA

 

 

S vlastním výrobním zázemím a kreativním oddělením nabízí zákazníkovi ucelený a pružný servis od návrhu až po finální realizaci. Vypracuje vám koncepci reklamní kampaně

a zajistí její realizaci včetně šíření v médiích (TV, rádia, tisková inzerce, kinoreklama, billboardy, plakáty, internet) včetně vedlejších reklamních aktivit

(prezentace, PR-aktivity, katalogy, prospekty, poutače, reklamní předměty apod.) Vyrobí TV spot, rozhlasový spot, klip, propagační,

dokumentární a instruktážní pořad včetně animací v technických parametrech, které požaduje TV vysílání.

 

 

 

Cíl reklamní agentury

 

 

Poskytneme vám podle vašich požadavků plný servis - full service.

 

Tento pojem znamená, že agentura je schopna na celém území státu zabezpečit reklamní kampaň na klíč, což představuje:

 

1.  zpracování reklamní strategie

 

2.  vytvoření návrhu

 

3.  naplánování (vytvoření harmonogramu - mediaplánu) a nákup všech médií (TV, rádia, tisková inzerce, kinoreklama, billboardy,internet)

 

4. produkční zajištění nosičů reklam (TV a rozhlasových spotů, sponzorských vzkazů, podkladů pro barevné a černobílé inzerce, plakátů, tiskových materiálů, fotografií a internetových formátů např. bannerů

 

5. zpracování a kontrola dodržování rozpočtu

 

6. případné další aktivity nesouvisející s médii a označované jako "podčarové" ( prezentace firmy, katalogy pro veletrhy, stojánky, panely, prezentační videopořady pro veletrhy a internet...).

 

 

Od reklamní agentury studio HOLLY lze očekávat, že po formulaci zadání od klienta a dostatku informací podepřených výzkumem trhu dodá a realizuje návrh, který upoutá pozornost a přesvědčí klientovy potencionální zákazníky o výrobku či službě, kterou nabízí. Naše reklamní agentura, poskytující full service, připraví reklamní kampaň, kterou i realizuje. Podle charakteru reklamní kampaně je sestaven pracovní tým.

 

Na základě schválené koncepce reklamní kampaně a znalosti klienta či jeho výrobku (včetně obchodní strategie, technologických a marketingových informací) vypracuje agentura v kreativním oddělení grafické návrhy pro tiskovou inzerci a dva až tři scénáře pro TV a rozhlasový spot. Ty předloží klientovi ke schválení

 

 

Přednosti reklamní agentury HOLLY

 

 

Schválenou reklamní kampaň nemusí zadávat do cizích studií, což je obvyklá praxe reklamních agentur. Většinu reklamních kampaní výrobně realizuje ve vlastních odděleních studia (kreativní oddělení, produkční oddělení, kamerové oddělení, ateliér, střižny, zvukové a dabingové studio, DTP pracoviště a oddělení vizuálních počítačových efektů).

 

Ve svém studiu je schopna vyrobit na klíč TV spot, rozhlasový spot, prezentační videopořad firmy, zkrátka vše včetně jazykových verzí a tiskových služeb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Objednat reklamní kampaň

HOME

KONTAKT

FOTO

O NÁS

PRONÁJEM

HOME